Biomechanical
Communication
English language version Japanese language version Japanese language version

Email: matjapan@gmail.com
  หมายเลขโทรศัพท​์: 66-99-362-1005 . Line . WhatsApp . WeChat

หน้าแรก . เกี่ยวกับเรา . บริการ . การนัดหมาย . ติดต่อเรา

Biomechanical Communication (BMC)

เทคนิคการกระตุ้นกล้ามเนื้อ
Muscle Activation Techniques (MAT)

 
การฝึกฝนต้านทานกล้ามเนื้อ
Resistance Training Specialist (RTS)

 
การบูรณาการโครงสร้างร่างกาย
Rolfing

 
การฝังเข็ม
Acupuncture

 
การยืดกล้ามเนื้อด้วยวิธี
Active Isolated Stretching (AIS)

 
การนวด
MassageBIOMECHANICAL COMMUNICATION

About Toshi Toyoda

โทชิ โทโยดะ (Toshi Toyoda) เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในด้านเทคนิคการกระตุ้นกล้ามเนื้อ (MAT - Muscle Activation Techniques) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านกล้ามเนื้อที่ซับซ้อน การทำกายภาพบำบัด รวมถึง การฝึกฝนกล้ามเนื้อ ของนักกีฬามืออาชีพ ทั้งนี้ในการรักษาและฟื้นฟูกล้ามเนื้อทุกครั้ง โทชิจะสาธิตให้เห็นถึงทักษะในการบำบัดและที่ได้รับการฝึกฝนมากขั้นดีที่สุดในด้านการกระตุ้นกล้ามเนื้อ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 18 ปี ในการบำบัดฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อในร่างกายจึงทำให้โทชิรู้จักกล้ามเนื้อทุกระบบในร่างกาย อีกทั้งโทชิเอง ก็ได้รับประกาศนียบัตรรับรองในหลักสูตรการฝังเข็ม การบูรณาการโครงสร้างร่างกาย การนวดบำบัดโรค และ การเป็นเทรนเนอร์รายบุคคลสำหรับนักกีฬาหรือผู้ที่ต้องได้รับการบำำบัด

โทชิเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในเรื่องระบบร่างกาย เค้าเข้าสู่วงการและศึกษามันอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 1990 เริ่มด้วยการเป็นนักมวยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น โทชิมีพื้นฐานในการชกมวยไทย และศิลปะการป้องกันตัวด้านต่าง ๆ ทางด้านการศึกษา ในปี 1991 โทชิสำเร็จการศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Hosei ที่โตเกียว ในปีต่อมา ได้เข้ามาเป็นทีมผู้ฝึกสอนกีฬา ซึ่งดูแลในด้านสมรถภาพ และความสมบูรณ์ของร่างกายนักกีฬา (ความพร้อมของร่างกาย การดูแลรักษาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และทำร่างกายให้มีประสิทธิภาพ) ในปี 2001 โทชิได้เข้ารับการศึกษาเรื่องการฝังเข็ม และการบำบัดด้วยการจี้ไฟบุหรี่ ที่มหาวิทยาลัย Oniki International College โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเค้าได้ตระหนัก ศึกษาเพิ่มเติมจนรู้จริงในด้านฟังก์ชั่นของร่างกาย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ กับการรักษาได้อย่างถูกต้อง

คนไข้ของโทชิที่มาเข้ารับการรักษา มีหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น นักกีฬาอาชีพ และหมอ เป็นต้น นอกจากนั้น ระดับอายุก็อยู่ระหว่างช่วง 0-97 ปี การรักษามีหัวใจหลักที่ว่า ... ให้ดำรงชีวิตได้อย่างไม่เจ็บปวด มีระบบสมดุลร่างกายและการทำงานของร่างกายที่ดีขึ้น และที่สำคัญ ... คนไข้ของเค้าทุกคน .. แข็งแรงขึ้น

 

ชื่อ นามสกุล โทชิ โทโยดะ
อาชีพ แพทย์ฝังเข็ม, ผู้ฝึกสอนการบูรณาการโครงสร้างร่างกาย, นักนวดบำบัด, นักบำบัด
อวัยวะภายใน. เทรนเนอร์ส่วนบุคคล
ใบอนุญาตต่างๆ Lac, LMT, MAT, RTSM
การฝังเข็ม ประเทศญี่ปุ่น, มลรัฐฮาวาย 2507 ชั่วโมง
การนวด มลรัฐฮาวาย, มลรัฐโคโลลาโด 550 ชั่วโมง
เทคนิคการกระตุ้น
กล้ามเนื้อ MAT
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง (Master Level Specialist) 256 ชั่วโมง
การฝึกฝนต้านทานกล้ามเนื้อ RTS ระดับสูง (Master Level)
การบูรณาการโครงสร้างร่างกาย ROLFING  
  ขั้นที่ 1 ระดับสูง 87 ชั่วโมง
  ขั้นที่ 2   244 ชั่วโมง
  ชั้นที่ 3 269 ชั่วโมง
  ระดับสูง 168 ชั่วโมง
การกระตุ้นกล้ามเนื้อเดี่ยว AIS   40 ชั่วโมง
  ชั้นเรียนระดับสูง  Liz Gaggini Master Class 32 ชั่วโมง
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านอวัยวะภายใน ประเทศ
ออสเตรเลีย (Visceral Workshop in Australia)
16 ชั่วโมง
  การฝึกฝนต้านทานกล้ามเนื้อ ระดับสูง
(RTS Master Class)
160 ชั่วโมง
องค์กรที่เกี่ยวข้อง Rolfing Institute, MAT, Acupuncture, AIS  

See prices.