ข้อตกลงและข้อยอมรับในการรักษาของ Biomechanical Communication

ฉันตกลงในการเข้ารับการรักษา (การรักษานั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การกระตุ้นกล้ามเนื้อ การบูรณาการโครงสร้างร่างกาย การฝังเข็ม การรักษาจากอวัยวะภายใน และ/หรือ การนวด) จากผู้เชี่ยวชาญทางการรักษาเพื่อสุาขภาพที่ดีขึ้น

ฉันยินดียอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. การเข้ารับการรักษาเป็นความรับผิดชอบของฉัน
2. ถ้าฉันไม่สามารถมาเข้ารับการรักษาตามนัดได้ : ฉันยินดีจะเปลี่ยนตารางนัดหรือยกเลิกนัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และยินดีจะจ่ายค่าเสียเวลาถ้าไม่แจ้งเลื่อนนัดหรือยกเลือก ภายใน 24 ชั่วโมง
3. สิ่งสำคัญลำดับแรก คือการแจ้งเงื่อนไขของผู้เชี่ยวชาญทางชีวกลศาสตร์
4. ฉันเข้าใจว่านี่ไม่ใช่การรักษาด้วยการนวด ในระหว่างการรักษาถ้าร่างกายของฉันไม่สามารถทนรับการรักษาได้ ฉันจะยินดีจะหยุดการรักษา และยินดีที่จะจ่ายค่ารักษาเต็มจำนวนการรักษาในโปรแกรมนั้น ๆ
5. ฉันอาจจะได้รับรอยช้ำจากการรักษา
6. ฉันอาจจะีได้รับผลกระทบต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับการรักษาแล้วภายในเวลา 1 - 2 วัน

ฉันเข้าใจดีว่าเป็นความรับผิดชอบของฉันในการออกกำลังการเป็นประจำ กินถูกสุขลักษณะ และพักผ่อนอย่างถูกต้องเพียงพอ เพื่อส่่งผลที่ดีต่อสภาพร่างกายและจิตใจ